Algemene voorwaarden en praktische informatie jeugd zeilkampen

  • Check alvorens in te schrijven de leeftijds- en brevetvereisten voor de gekozen graad.
  • Om praktische reden en omwille van de veiligheid wordt de cursus enkel aan Nederlandstaligen gegeven.
  • De deelname is pas definitief na ontvangst van de betaling.
  • Een kampweek gaat pas door indien er minstens 4 inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen contacteert de club u en kan u ofwel van zeilkamp wijzigen ofwel het volledige inschrijvingsgeld terug krijgen.
  • Annuleren kan enkel om wettige redenen, d.w.z. met staving van een doktersattest bij ziekte. Ongeacht de reden geeft de afwezigheid en/of het onderbreken van het zeilkamp geen recht op contante terugbetaling.
  • Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de zeilstage ontvangt u het inschrijvingsgeld terug minus 15 euro administratiekosten. Tussen 4 weken en 1 week wordt 50% teruggestort en bij annulatie binnen één week voor de zeilstage is geen terugstorting meer mogelijk.
  • Er worden soms foto's gemaakt tijdens het zeilen. Met deze inschrijving verklaart u zich akkoord dat deze onder andere op de website van de zeilclub geplaatst mogen worden.