Club richtlijnen tijdens Corona

Vanaf 4 mei

Gelden de volgende richtlijnen:

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2).
 • Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht.
 • Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: Tennis, golf, vissen, kayak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief

Als we de richtlijnen die werden uitgevaardigd door de FOD Mobiliteit, Sport Vlaanderen en de WWSV toepassen op onze club mogen we terug zeilen onder de volgende voorwaarden:

 • Gebruik vooreerst je gezond verstand bij het naleven van de regels.
 • Burgerzin is belangrijk voor jezelf maar ook tegenover de andere leden aanwezig in de club of voor de leden die na jou zullen komen.

Zeilen

 • Het is toegelaten om te zeilen op éénmans boten.
 • Men mag op meermans boten varen maar enkel met bemanning die onder hetzelfde dak wonen (social distancing is onmogelijk te garanderen op een meermans boot).
 • Op de steigers moet steeds de fysieke afstand worden gerespecteerd.
 • Er is geen beperking op het maximaal aantal boten op het water, daarentegen blijft voor de veiligheid de clubregel gelden dat er steeds 2 boten op het water moeten zijn.
 • Er mag enkel worden gezeild met eigen materiaal en eigen zeilkleding.
 • De club-optimisten, Pico’s, Topaz en Laser16 mogen niet worden gebruikt.
 • Gelet er geen redding is mag er niet gevaren worden boven de 20knopen- 5Bf… Beperk je tot je eigen zeilvaardigheid.
 • Gelieve bij het op- en aftuigen steeds de fysieke afstand tot de andere aanwezige leden te respecteren.
 • Voor en na a het zeilen wordt er gevraagd om niet op de club te blijven en terug naar huis te gaan.

Onderhoud boten

 • Het is toegestaan om zijn boot te onderhouden mits enkel eigen materiaal wordt gebruikt en enkel het betrokken lid aanwezig is.
 • Het clubmateriaal, de tuinslang, etc.. mogen niet worden gebruikt.

Clubgebouw

 • Belangrijk: De club heeft geen kuisploeg en geen desinfectieploeg, hou daar rekening mee.
 • Het clubgebouw is enkel toegankelijk om er de boot en of het zeilmateriaal te nemen.
 • De kleedkamers zijn gesloten, gelieve reeds thuis je zwemkleding aan te trekken.
 • Was je handen zo veel mogelijk, aan de wasbak zijn er zeepdispensers.
 • Er zijn geen handdoeken. (en respecteer de sociale afstand aan de wasbak) Je neemt steeds je eigen handdoek mee en zorg desgevallend zelf voor je eigen ontsmettingsgel.
 • Het clublokaal en het cafetaria zijn gesloten.
 • De toiletten zijn toegankelijk maar gelieve je handen te wassen VOOR -en uiteraard ook na- elk toiletbezoek.
 • Er zijn geen vuilbakken. Afval, gebruikte mondmaskers (we kunnen ze enkel maar aanraden) neem je zelf terug mee naar huis.
 • De zitbanken buiten mogen niet worden gebruikt.
 • Het terrein en het gras mogen niet worden gebruikt als ligweide.

Vervoer van en naar de club

 • Elk lid neemt hier zijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Niet essentiële verplaatsingen zijn nog steeds NIET toegelaten.
 • Sport Vlaanderen heeft verduidelijking gevraagd mbt. sporten maar heeft die op vandaag nog niet verkregen.
 • Minister Jan Jambon heeft op de VRT gezegd dat een verplaatsing naar je eigen sportclub tot 20km aanvaardbaar is.
 • Je kan dus al wel zeilen in je eigen club maar nog niet in andere clubs en bv.ook nog niet met je boot naar de zee rijden.

Oproep tot burgerzin

 • Gelieve bovenstaande regels niet te willen interpreteren op het scherp van het mes en de kantjes er af te rijden.
 • Bovenstaande regels, sociale controle, alsook de instructies van het Domein zijn belangrijk.
 • Bij niet naleving zal het clubbestuur niet anders kunnen dan voorlopig de maatregelen terug te draaien.
 • Een lid dat manifest de regels niet naleeft kan gevraagd worden om de club voorlopig niet meer te betreden. 

WWSV