Onze club

Beschrijving

De club is gelegen aan het meer van het domein van Sport Vlaanderen te Hofstade. Midden een bosrijke omgeving ligt een meer van 35 ha, uitsluitend bestemd voor stille waterrecreatie. Wij hebben ongeveer een 100-tal families-leden vooral uit Vlaams-Brabant, Mechelen en omstreken. Vanuit het clublokaal heeft men een prachtig zicht op het meer

zicht op domein

Accomodaties:

  • Gemeenschappelijk clublokaal
  • Kleedkamers en sanitaire voorzieningen
  • Botenloods voor ongeveer 50 boten
  • Terrein buiten met plaats voor 50 boten
  • Ruim terras voor de niet-zeilers

De club beschikt over 3 reddingsboten als begeleiding voor de zeilstages.

 

Activiteiten

Onze club heeft drie belangrijke activiteiten: de zeilschool, het recreatieve zeilen voor de leden en de interne wedstrijden met daaraan gekoppeld het clubkampioenschap.

De scholingsactiviteit is erg belangrijk voor onze club.  Wij bieden vorming aan zowel aan de jeugd als aan volwassenen.  Al onze monitoren hebben een erkend brevet van de Vlaamse Trainersschool.  Wij zijn dan ook een erkende zeilschool van de WWSV waardoor wij officiële diploma’s kunnen uitreiken en fiscale vrijstellingen mogen verlenen.

Tevens beschikken we -uitsluitend voor de vorming- over 1 grote Laser16, 27 Optimisten, 4 Topaz, 2 Laser Pico en een 420.

Voor bijkomende informatie verwijzen we graag naar de rubriek 'Zeilschool'.

Naast de zeilschool heeft onze club ook een mooie ledenwerking.  Onze leden komen graag zeilen in deze groene en rustige omgeving.  Op een mooie zondag zal je vaak zeilers zien, soms wordt er ook vooraf afgesproken op Facebook.  Ook de woensdagavonden in de zomer zijn een succes. Noteer dat er geen boten worden verhuurd, alle clubleden hebben een eigen boot.

Elke 2e en 4e zondag van de maand van september tot in juni wordt er gevaren in clubverband. De eerste start is rond 11u. Na 2 manches eten we onze boterhammen en biedt de club gratis warme soep aan. Daarna zeilen we, al naargelang de wind, nog een 3-tal manches. Rond 16u tuigen we af. En tussen pot en pint wordt alles nog eens overgedaan.

Iedereen is hierop welkom, zelfs de beginners of de minder ervaren zeilers. De sfeer is zeer vriendschappelijk en iedereen helpt iedereen om het beste uit de boten te krijgen. De laatste tijd is ook de jeugd opvallend in aantal aanwezig. Met een gemiddelde van 320 startende boten op een gans seizoen doen we hiermee zelfs veel beter dan gelijk welke zeilklasse in België. We mogen onze club dan ook gerust bij de actieve clubs uit het land rekenen.

Onze club heeft trouwens in het verleden bewezen een kweekvijver te zijn van talent op grote wedstrijden. Vanaf zes deelnames heeft u zelfs recht op een mooie prijs bij de uitreiking van de clubkampioen.

De club is aangesloten bij de "Wind en Watersport Vlaanderen" federatie (WWSV) waardoor we ook officiele wedstrijden kunnen organiseren en onze leden ook elders nationaal en internationaal geldig kunnen deelnemen aan regatta’s. Bovendien kunnen we een verzekeringsdekking aanbieden die typisch gebonden is aan de zeilsport.

 

Historiek van het domein

Het domein van Sport Vlaanderen is gelegen in een waardevol natuurgebied. Het oorspronkelijke reliëf van het domein werd aan het begin van de 20ste eeuw zwaar verstoord door zandwinning. Het zand werd gebruikt voor de verhoging van de treinbermen van lijn 25. Na deze exploitatie vulden de zandwinningsputten zich spontaan met water en zo ontstonden de typerende meren van het domein. Doorheen de jaren werden zij gebruikt voor verscheidene doeleinden (o.a. als drinkwaterreserve tijdens WOII). Momenteel vervullen zij nog een belangrijke functie voor recreatie en natuur. Samen met de grote wateroppervlaktes zijn ook de bosbestanden aspectbepalend voor het domein.

Aansluitend op het domein van Sport Vlaanderen is er een oude pompinstallatie van de NMBS. Vroeger werd het opgepompte water gebruikt om hiermee in Schaarbeek de stoomtreinen van water te voorzien en om de treinen te wassen. Omdat de meren volledig kunstmatig zijn is er geen beek die water afvoert. Daarom wordt heden het water doorlopend weggepompt naar de nabij gelegen Barebeek.

 

Het clublogo

Na de naamsverandering van onze club in 2002 in Hofstade Zeilclub (voorheen noemden we VVW-Hofstade) was het nodig om onze club te voorzien van een eigen logo. Er werd beslist om een ‘vlag’ te gebruiken als logo. Thierry Demblon stelde voor om een paar schetsen te maken en enkele weken later al kon het bestuur kiezen uit een ruim gamma ontwerpen. Het resultaat mag gezien worden.

HZC logo

Symboliek:

Het werd geen gewone statische driehoekige vlag maar een ‘wapperende’ wimpel dat de dynamiek van de club uitstraalt. De blauwe kleur staat voor het water en de lucht, het wit voor de kleur van de zeilen en het geel voor de zon maar ook voor de warmte en de vriendschap die we in onze club vinden.

Het logo werd inmiddels vertaald naar de briefhoofden, de uithangborden en de vlaggen. Op de club kan men tevens stickers verkrijgen of prachtige rode petjes aankopen met het logo erop geborduurd.