Tarieven

Tarieven van de lid- en liggelden in voege vanaf 1/1/2012 BTW Prijs
Toetredingskost volwassene(n) (éénmalig en één volwassene per gezin is voldoende) - 40 €
Toetredingskost jeugd (éénmalig) - 15 €
(Gezins)lidmaatschap - 165 €
Jeugdlidmaatschap (per kind) - 85 €
Sympathiserend lid - 85 €
Bootberging (loods - binnen) Incl. 21% 175 €
Bootberging (terrein - buiten) Incl. 21% 120 €
Berging zeilplank of SUP Incl. 21% 45 €
Waarborg sleutel - 50 €
Toeslag verzekering voor kitesurfers - 6 €

Betaling dienen uitsluitend te gebeuren door storting op rekeningnummer: IBAN: BE04 0015 4990 7931.

We onderscheiden 3 types van lidmaatschap:

 • Elk kind jonger dan 26 jaar en nog thuis ten laste kan zich inschrijven als jeugdlid.
 • Alle andere actieve leden vallen onder de categorie Gezin.
 • Indien samenwonend, vallen partner en alle kinderen ook nog mee onder het gezinslidmaatschap.
 • Niet actieve leden kunnen zich aansluiten als Sympathisant.

Het lidmaatschap geeft o.a. recht op:

 • Toegang en gebruik van de clubfaciliteiten.
 • Een persoonlijke verzekering voor medische verzorging bij gebeurlijke ongevallen n.a.v. het uitoefen van de watersport buiten competitieverband.
 • Verminderd inschrijvingsgeld op de jeugdstages. (Onze zeilschool is erkend door de WWSV)
 • Mogelijk tot gebruik maken van de Optimisten mits naleving van het intern reglement.
 • Mogelijkheid tot deelname aan de interne clubwedstrijden (elke 2e en 4e zondag van september tot juni) alsook deelname aan de overige clubactiviteiten (uitstap, clubfeest, enz.)
 • Mogelijkheid tot deelneming aan wedstrijden buiten de club gelet onze club een aangesloten lid is van de WWSV.

Het lidmaatschap geeft geen recht op gratis toegang tot domein Hofstade in beheer van Sport.Vlaanderen. Men kan via de zeilclub een toegangsbadge bekomen.

Sport.Vlaanderen Prijs
Waarborg toegangskaart Domein Hofstade 15 €
Jaarbijdrage toegangskaart Domein Hofstade 42,20 €

Ingang en doorlooptijd van het lidmaatschap:

 • Men kan enkel geldig lid worden mits een volledig ingevuld inschrijvingsformulier over te maken, na aanvaarding door het bestuur, en na betaling van de factuur die zal worden opgestuurd.
 • Het lidgeld is per kalenderjaar en definitief verworven door de club. Indien een lid de club tijdens het jaar verlaat is er geen gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.
 • Voor nieuwe leden die pas vanaf september lid worden is het lid geld en het liggeld pro-rate de nog te lopen maanden tot 31/12.

Verplichtingen:

 • De betaling van het lidmaatschap houdt impliciet het aanvaarden en naleven van de Statuten en het Intern Reglement in.
 • Ieder lid met een boot moet hiervoor verplicht verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Een aansluiting bij de Hofstade Zeilclub houdt een erkenning in van de reglementen en het actieplan van de WWSV (Wind en Watersport Vlaanderen).