Reglementen

Statuten

Buitengewone Algemene Vergadering van 20 januari 2008

Intern reglement van de club

Alle regels opgelegd door Sport Vlaanderen in het domein van Hofstade, zijn ook van toepassing op de leden van Hofstade Zeilclub zodra ze het domein betreden. Onze club is tevens gehouden om zich te schikken aan alle instructies van de domeinwachters en het bestuur.

Inzake veiligheid gelieve de volgende regels in acht te nemen:

  • Altijd minstens 2 vaartuigen op het water.
  • Zwemvest is verplicht op de steiger en op het water.
  • Goed zeemanschap, daarna andere voorrangsregels.
  • Kledij aangepast aan de weersomstandigheden.
  • Draag schoeisel om verwondingen aan voeten te vermijden.