Wedstrijdresultaten

Hierna de clubresultaten. Voor de komende wedstrijden, zie Zeilkalender.

Elke deelnemer die deelneemt aan het klubkampioenschap en aan minstens de helft van de ‘winterwedstrijden’ - dit is van september tem. Pasen - heeft recht op een prijs.

Het eigenlijke clubklassement loopt over alle wedstrijden van september tot en met mei.